Valmet auttaa asiakkaitaan analytiikan avulla

Valmetille teollisen internetin sovellukset ovat olleet tuttuja jo vuosikausien ajan. Valmetilla on käytössään laaja määrä dataa jota paperin ja sellun valmistus ja energian tuotanto tuottavat ja jota voidaan hyödyntää kehitystoiminnassa. Valmet on laajentanut laitteista kerättävän datan käyttöä ja dataa on alettu yhdistellä laajemman ymmärryksen luomiseksi. Valmet Analytical Discovery on osa Valmet Collaboration Concept –työkalupakkia. Analytical Discovery on systemaattinen tapa vastata asiakkaan tarpeisiin ja toisaalta ratkaista asiakkaan ongelmia analytiikan avulla. Valmet käyttää Analytical Discovery –menetelmän jalkauttamisessa apuna kaumppaneita.

Midagonin rooli

Midagon on auttanut Valmetia valmistelemaan ja järjestämään Analytical Discovery -työpajoja Valmetin asiakkaille. Midagonin rooli on varmistaa työpajojen sujuvuus ja nopea tulosten dokumentointi jatkotoimenpiteitä varten

Saavutetut hyödyt ja onnistunut toteutus

Tulokset ovat olleet hyviä heti menetelmän pilotoinnista lähtien. Valmet ja Midagon ovat myös työskennelleet yhdessä Analytical Discovery -menetelmän kehittämiseksi yhä paremmaksi asiakasyhteistyötyökaluksi.

Lue koko tarina:

CaseValmet.PDF