RATEKO – Yhteistyöllä parempiin oppimistuloksiin

RATEKO teki työturvallisuusperehdytyksestä kyselyn työmaille keväällä 2016. Kyselyn tulosten perusteella RATEKO käynnisti yhdessä rakennusteollisuuden toimijoiden kanssa hankkeen rakennustyömailla tapahtuvan työturvallisuusperehdytyksen modernisoimiseksi ja tehostamiseksi. Hankkeen päätavoitteena oli yhdistää eri toimijoiden voimavarat rakennusteollisuuden tapaturmataajuuden pienentämiseksi sekä yhteisen perehdytysratkaisun löytämiseksi. Tehtävänä oli tehdä työmailla pidettävistä työturvallisuusperehdytyksistä tehokkaampia, käyttäjäystävällisempiä ja helpommin hallittavia.

Midagonin rooli

Midagon toimi RATEKOn kumppanina e-oppimisalustan valinnassa. Toimenkuvaan kuului e-oppimisratkaisun vaatimusten määrittely, tarjouspyyntöjen laatiminen ja lähettäminen oppimisalustatoimijoille, tarjousten arviointi ja sopimusneuvottelut pitolliprojektin toimittamisesta RATEKOlle.

Saavutetut hyödyt ja onnistunut toteutus

Midagonin vahva kokemus järjestelmätoimitusten johtamisesta antoi hyvän pohjan sekä RATEKOn vaatimusmäärittelyn, että toimittajavalinnan tukemiseen.

Lue koko tarina:

CaseRATEKO.PDF